Лариса Іванишина Перейти до переліку статей номеру 2009:#5
Минуле в кіно Центральної і Східної Європи


«Минуле в кіно Центральної і Східної Європи після 1989 року» – під такою назвою в листопаді 2007 року в Познані відбулася наукова конференція, організована відомим літературознавцем і культурологом Богуславом Бакулою і Монікою Таларчик-Губали. На основі доповідей через рік вийшов збірник під такою самою назвою як видання кафедри літературної компаративістики та Інституту польської філології Університету ім. А.Міцкевича в Познані. Автори досліджують означену тему в кіно польському, чеському, угорському, німецькому (НДР), сербському, румунському, білоруському, українському та російському.

Збірник складається з шести розділів: у першому Б.Бакула розглядає загальні проблеми висвітлення історичного минулого в означеному регіоні і дискурс ідентичності, Д.Даберт досліджує реконструкцію і деструкцію історії в польському кіно після 1989 року, М.Василевський – категорії часу в кіно, такі як пам’ять, суб’єктивний час, стрілку часу. Другий розділ – це роздуми над різними рефлексіями: зокрема, в румунському кіно – меланхолії, комунізму, в НДР – соціалістичного минулого тощо. В третьому розділі йдеться про героїв та антигероїв національних історій. Зокрема цікаву тему запропонувала Моніка Таларчик-Губала: «Польська кінокомедія після 1989 року проти великих міфів і гріхів минулого». У четвертому розділі «Нові контексти історії» інтерес викликає стаття незалежного білоруського публіциста Алеся Аркуша «Війна триває. Кіноадаптації Василя Бикова». Серед чотирьох статей п’ятого розділу «В пошуках ідентичності» дві присвячені кіно українському – київського автора Тетяни Дзядевич «Болісні пошуки міфу ідентичності: конфлікт поколінь в українському кіно» та Агнешки Матусяк з Вроцлава «Українське кіно 90-х років ХХ століття в пошуках національної ідентичності». Й нарешті шостий розділ – «Велика історія – постаті й події» (одна із статей – «Олександр ІІІ був добрим царем» – присвячена «Сибірському цирульнику» М. Михалкова).

Збірник висвітлив панораму кінематографа багатьох європейських країн, які в умовах свободи осмислюють своє минуле.


Корисні статті для Вас:
 

 

 

Перейти до переліку статей номеру 2009:#5

                        © copyright 2024